Workshop Wat gebeurt hier?

Woensdag 4 oktober, Vlaardingen

Inspelen op gedragsniveau


Met behulp van de Cirkel van Leary (de relatieroos) kijken we terug op gesprekken. Wat was het gedrag daar? Wat was de onderlinge relatie van de gesprekspartners? Wat gebeurde er nu precies? En… kan het ook anders? Met kennis van dit interactiemodel kun jij straks het communicatieverloop analyseren.

Na deze bijeenkomst kun je beter begrijpen wat er gebeurt in een relatie. Door dit inzicht kun je het gedrag van de ander én van jezelf beter begrijpen en kun je beter inspelen op het gedragsniveau. Zo kun je bijdragen aan verbetering van de communicatie met een ander.

In deze workshop krijg je handvatten voor een nieuw en andersoortig gesprek. We spelen én onderzoeken gesprekken met bijvoorbeeld die dominante buurman, dat passieve maatje of je opstandige puber. Je leert hier weer op een frisse manier naar je eigen gedrag te kijken.

Aan de orde komen:
- Communicatie typologieën;
- Wat is aanvullend gedrag?
- Wat is spiegelbeeldig gedrag?
- Jouw uitdagingen voor morgen

Trainer: Coot Roosenboom

Aanmelden: b.delamar@luistergoud.nl

“De twee workshops van Luistergoud hadden een open en veilige sfeer. Onze vrijwilligers gingen naar huis met een hoop nieuwe handvatten voor een goed gesprek, én een goed gevoel.“

Ieke Anker, projectcoördinator Netwerk Nieuw Rotterdam