Agenda

In deze agenda vindt u de open workshops van Luistergoud. U kunt zich hiervoor aanmelden. Tenzij anders aangegeven, is de workshop online. Voor al onze evenementen: zie de agenda op de homepage.

Cursus 'Filosofen en luisteren' 6 online colleges en 1e trainingsdag

Wat hebben filosofen ons te vertellen over de kwaliteit van luisteren? In zes online colleges worden deelnemers meegenomen in het gedachtengoed van grote denkers. Ook wordt de praktische toepassing in de sector Zorg en Welzijn besproken. Naast een hoorcollege is er tijd voor verwerking via vragen en opdrachten in kleine groepen. Er worden ook leestips gegeven ter verdieping na het college.

VOOR WIE
Mensen werkzaam in de sector Zorg en Welzijn en andere belangstellenden. Bij twijfel of deelname passend is kan contact worden opgenomen de contactpersoon: Ben de la Mar: 06 5434 1511 / b.delamar@luistergoud.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
Online colleges: Maandagavonden van 11 maart, 25 maart, 8 april, 13, mei 27 mei, 10 juni, start 19.30 uur, duur ca. 1,5 uur.

Trainingsdag: Zaterdag 20 april in de Pauluskerk, Rotterdam-centrum

Kosten: Online colleges en trainingsdag: €285,-

Aanmelden: Aanmelden is mogelijk tot 1 maart 2024. Meld je aan via luistergoud.nl/agenda. Maak na aanmelding het verschuldigde bedrag over op bankrekening NL93 TRIO 0320 7099 49 t.n.v. Luistergoud o.v.v. Filosofen en luisteren.

Informatie

Start datum 11-03-2024
Prijs per persoon 285,-

Inschrijving niet meer mogelijk

"Ik heb het onderscheid geleerd tussen probleemgericht en persoonsgericht vragen stellen. Nu ben ik mij ervan bewust hoe waardevol een luisterend oor kan zijn voor de ander."

José, deelnemer workshop vrijwilligerswerk Gouda