Aan welke wereld willen we bijdragen?

Wij geloven in een samenleving waarin tijd en ruimte wordt geboden om met elkaar te spreken over vragen waar niet eenvoudig een antwoord op te geven valt. Verwoorden wat zin geeft is vaak het zoeken naar woorden. Het vermogen van mensen om te kunnen luisteren is daarbij goud waard.

Hoe willen we dit bereiken?

Met het aanbieden van vormings- en trainingsmogelijkheden wil Luistergoud lokale initiatieven ondersteunen die verbindingen tussen mensen versterken. Dat is ons goud waard.

Luistergoud is ontstaan uit 60 jaar telefonische hulpdienst in Rotterdam. Op basis van die ervaringen zijn onze programma’s gebouwd rond luisteren naar, verwoorden van, en verbinden met het verhaal van mensen. We bieden dit aan zonder of tegen geringe kosten, voor iedereen toegankelijk.