Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving? Experts verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken beide begrippen op hun samenhang en betekenis.

 

Op donderdag 9 november spreekt filosoof en Denker des Vaderlands Marjan Slob over 'Aandacht'. Lees hier meer. 

 

Eerdere lezingen:

Bas Heijne'Leugen en waarheid' 

Damiaan Denys: Waarom zijn we gelukkig én depressief?

Dirk de Wachter: De kunst van het ongelukkig zijn

Evelien Tonkens: Vrijwilligerswerk in de participatiesamenleving

Prof. dr. Anja Machielse: Moderne kwetsbaarheid

Prof. dr. Harry Kunneman: Trage Vragen

Prof. dr. Govert Buijs: Zorg en Welzijn herijkt  (download)

Prof. dr. Harry Kunneman: Trage Vragen (download)

Prof. dr. Andries Baart: Aandacht en presentie (download)

Ben de la Mar: De eigenheid van het relationeel vrijwilligerswerk (video)

"Dankzij de training van Luistergoud hebben vrijwilligers handzame tools gekregen en een bewustwordingsproces doorgemaakt op het gebied van communicatie."

Monique, organisator workshops voor vrijwilligers, Pijnacker-Nootdorp