banner Boek

Wij hebben twee lezingen geselecteerd die inspiratie en inzichten bieden voor verbindend (vrijwilligers)werk. Een lezing is te boeken vanaf 25 personen.

 

Lezing: Het Butterfly-effect van zelfcompassie

Deze lezing gaat over het belang van zelfcompassie bij vrijwilligers.

Door de participatiesamenleving en de vergrijzing, zijn er steeds minder zorgverleners beschikbaar om hulp te bieden aan hen die dit nodig hebben. Vrijwilligers, die bereid zijn deze zorg wel te bieden, hebben daarom een steeds belangrijkere plek in de samenleving. De zwaarte en complexiteit van deze zorg, kan echter leiden tot fysieke en mentale overbelasting van vrijwilligers.

Spreker: Drs. Renate Willems is gepromoveerd op het belang van zelfcompassie bij vrijwilligers. Zij onderzocht of zelfcompassie als persoonlijke hulpbron invloed heeft op het mentaal welbevinden van vrijwilligers. En of een grotere mate van zelfcompassie leidt tot meer compassie naar de cliënten van de vrijwilligers: het Butterfly-effect van zelfcompassie.

 

Lezing: Is echt gesprek nog wel mogelijk?

In deze lezing hoort u over de het vasthouden van aandacht in een drukke tijd en worden de basisregels van een dialoog besproken.

Er woedt een oorlog om onze aandacht! Dit is een uitspraak van de filosoof Hans Schnitzler. Hij maakt zich grote zorgen over de macht van de grote tech bedrijven (whatsapp, google, X, tiktok, youtube…) om onze aandacht vast te houden. Alle sociale media, alle apparaten vagen continu onze aandacht. Bij elk berichtje piept onze telefoon. We raken langzaam maar zeker gewend aan de hele korte berichtjes en gesprekken. Onze aandacht dwaalt al snel af. Is een goed verdiepend gesprek met elkaar nog wel mogelijk?

Ja, dat is mogelijk maar je moet er wel dingen voor laten, en er lessen over leren. Belangrijk is dan je weet wat je eigenlijk doet met je antwoorden en reacties. We staan even stil bij de basisregels van persoonlijke communicatie. Zo verpakken wij bijvoorbeeld meningen heel vaak in een vraag. Dat is dus geen echte vraag. Zo zijn er ook veel dooddoeners die elk echt gesprek met een uitwisseling van gedachtes onmogelijk maken. In het oude Griekenland leerde Socrates al hoe je een nuttige verdiepende dialoog kunt hebben. Vooral door de juiste vragen te stellen. In deze inleiding gaan we een aantal basisregels van een dialoog bespreken. We gaan stimulerende reacties, maar ook de dooddoeners bespreken.

Spreker: Dr. Toon Voorham promoveerde in de sociologie en was lector Publieke Gezondheidszorg aan de Hogeschool Rotterdam. Nu zet hij zich in als secretaris van Luistergoud.

 

Lezing aanvragen

Wilt u een lezing op uw locatie? Bijvoorbeeld tijdens een personeelsbijeenkomst of vrijwilligersdag? Onze sprekers geven hun lezing voor groepen v.a. 25 personen. Neem voor meer informatie contact op.

"Dankzij de training van Luistergoud hebben vrijwilligers handzame tools gekregen en een bewustwordingsproces doorgemaakt op het gebied van communicatie."

Monique, organisator workshops voor vrijwilligers, Pijnacker-Nootdorp