Anke Bosma

‘’Met respect kijk ik naar de kennis en ervaring die Luistergoud en haar voorloper Sensoor ZHZM hebben opgebouwd.’’

Lieke Steinmeijer

’Dat er recht wordt gedaan aan mensen met pech, daar zit ten diepste mijn motivatie.’’

Toon Voorham

’Steeds meer mensen gaan een 'echt gesprek' weer waarderen. En dat begint met goed luisteren.’’

Els van Dam

‘’Dat er iemand is die je erkenning geeft en echt naar je luistert, biedt troost en maakt dat je verder kunt.’’ 

Annejet Lieshout

’Samen met de andere bestuursleden werk ik met plezier aan het opbouwen en verankeren van Luistergoud.’’

"Dankzij de training van Luistergoud hebben vrijwilligers handzame tools gekregen en een bewustwordingsproces doorgemaakt op het gebied van communicatie."

Monique, organisator workshops voor vrijwilligers, Pijnacker-Nootdorp